Dag 17 februari 2023

Het moet anders!

Wethouder Zorg, Ronald Buijt, legde donderdag 9 februari helder uit hoe de zorg in Rotterdam groeit van 15 naar 25% van het stadsbudget. Niet meer betaalbaar op de manier van nu. Zorg móet minder intensief en meer naar familie, netwerken,…

Bollenpandje in de prijzen!

Donderdagmiddag 16 februari konden 5 landelijke initiatieven meedingen naar de aanmoedigingsprijs van ‘Pitchen voor impact’. Het publiek in Kino koos voor het Bollenpandje en zo konden Tonny, Carolina en Ximena met een cheque van 1000 euro naar huis. Met een…