Wij geloven in
een cultuur van gunnen

Delen leidt tot vermenigvuldigen. De wijk is vooral een sociaal ecosysteem met talloze grote en kleine spelers. De Welzijnscoalitie zet zich in om dat grote samenspel leuker én makkelijker te maken.

gele shape WCD
blauw WCD

Wie zijn wij?

De Delfshavense netwerken met hun tientallen buurtplekken zijn de dragende grond voor de Welzijnscoalitie. Daar gebeurt het. De flow in de beweging loopt als volgt:

Eens per jaar is er een Groot Overleg waar iedereen mee kan praten over de koers.

Per wijk is zijn er netwerk-ontmoetingen en op thema’s zijn er werkgroepen.

Vanuit de netwerken is een Klankbordgroep opgestaan. Zij denken maandelijks mee in de praktische zaken. Momenteel zijn de volgende bewoners er actief:

 • Patrick Boel, penningmeester bij de Delfshaven Cooperatie en wijkfonds WIJF.
 • Bram Dingemanse, initiator van Thuis in West, netwerkregisseur in Huize Middelland, trekker bij de Welzijnscoalitie, Delfshaven Helpt, Warme Buurthuiskamers en project Volhouders
 • Marc de Gooijer, teamleider en jeugdwerker bij buurthuis Thuis in West. Initiator van project Krachtgezinnen voor integrale armoedebestrijding.
 • Alexander Hogendoorn, initiator van Zorgvrijstaat en Herstel Dichtbij, Trekker van de  Delfshavense Leerwerkgemeenschap GGZ
 • Johan Hoogendijk, sociaal ondernemer bij Fynder, met focus op Jeugdthema’s
 • Martijn de Jong, buurtpastor bij Geloven in Spangen (en Oud Mathenesse), websitebouwer van het Armoedeplatform Delfshaven en de Welzijnscoalitie.
 • Mokhtar Kaouachi, programma- en methodiek ontwikkelaar bij het Leespaleis 
 • Philip Kuypers, natuurbeheerder in de Spoortuin en het Essenburgpark, trekker van de Groene Connectie en netwerkregisseur van Huize Middelland
 • Ineke Palm, wijkraad BoTu, trekker van het Armoedeplatform Delfshaven en van Delfshaven Helpt.
 • Mirjam van Rijn, bestuurder bij Hockeyclub Delfshaven, initiator van Team Toekomst voor kansgelijkheid onder jongeren en van de Sportspullenbank
 • Nico van Splunter, wijkpastor bij Geloven in Botu, Initiator van Weggeefwinkel Yess, trekker van Delfshaven Helpt en Netwerk Eenzaamheidbestrijding.
 • Madelon Stoele, communicator bij Zorgvrijstaat, bestuurslid van de Delfshaven Cooperatie. Trekker van het netwerk voor inloopspreekuren in Delfshaven.
 • Robbert de Vrieze, voorzitter van de Delfshaven Cooperatie, projectleider bij Veerkrachtig Botu, trekker van het netwerk van Buurthuiskamers Botu, projectleider bij de DEC, Delfshavense Energie Cooperatie.
 • Youssef Zoubairi, bestuurder/manager bij het Leespaleis

De dagelijkse en uitvoerende leiding ligt bij het Kernteam van netwerkregisseurs. Per wijk doet er iemand mee in dat team, een lokale en professionele verbinder. Het team wordt geleid door Bram Dingemanse.

Wat wil de Welzijnscoalitie zijn?

Een knooppunt van netwerken, waar buurtinitiatieven elkaar vinden, dromen van een mooier Delfshaven, samen plannen maken en plezier hebben. Een kampvuur waar alle deelnemers warmte brengen en warm worden. Een plek waar alle informatie over buurtplekken en wijkinitiatieven gedeeld wordt. Een stevige gesprekspartner voor overheid en instellingen, die de wijk stem geeft.

— Hoe werken wij?

We werken langs de vijf principes van community building (ABCD)

1

Laat de buurt het zeggen

Zelfregie en eigenaarschap moeten zo dicht mogelijk bij bewoners komen.

2

Alles draait om relaties

Elkaar kennen en waarderen, dát brengt mensen verder en maakt een wijk veerkrachtig.

3

Versterk wat je hebt

We gaan uit van aanwezige middelen en talenten, ondernemerschap en historie in de wijk. Geen externen inhuren voor dingen die we zelf kunnen.

4

Bouw van binnenuit

Mensen met een innerlijke motivatie om iets goeds te doen met elkaar, dáár zit de energie die we opzoeken en ruimte geven.

5

Iedereen is welkom

We staan open voor alle buurtplekken, clubs, inloophuizen, sportverenigingen, speeltuinen, groenplekken, kunstateliers die de wijken voortbrengen. Binnen de Welzijnscoalitie kun je meedoen op allerlei niveaus: kijken, volgen, meedoen, meesturen, net wat je wilt.

Wil jij je inzetten voor jouw wijk?