Wij geloven in
buurtkracht

Mensen vinden elkaar in gemeenschappen om samen iets leuks of iets moois te doen. De Welzijnscoalitie Delfshaven verbindt buurtplekken in netwerken. Dat maakt de organisaties sterker en de buurtkracht groter. Nu het geld ontbreekt om zorg en welzijn alleen professioneel en betaald te doen, is herstel en groei van buurtkracht cruciaal. Daar gaan we voor.

gele shape WCD
blauw WCD

Wie zijn wij?

De Delfshavense netwerken met hun tientallen buurtplekken zijn de dragende grond voor de Welzijnscoalitie. Daar gebeurt het. De flow in de beweging loopt als volgt:

Per wijk is zijn er netwerk-ontmoetingen en op thema’s zijn er werkgroepen.

Vanuit de netwerken is een Klankbordgroep opgestaan. Zij denken wekelijks via een appgroep mee in de praktische zaken.

Vier keer per jaar hebben ze een wat groter Strategisch Overleg, waar de koers van de Welzijnscoalitie bepaald wordt.

Momenteel zijn de volgende 19 bewoners actief in de klankbordgroep:

 • Patrick Boel, penningmeester bij de Delfshaven Cooperatie en wijkfonds WIJF.
 • Carolina Castro, initiatiefnemer bij Veerkrachtige Gemeenschap en ZIEL, altijd aandacht voor kleur.
 • Bram Dingemanse, sociaal ondernemer, teamleider bij de Welzijnscoalitie Delfshaven en ondersteuner bij project Volhouders
 • Kristiaan van de Gaag, organisatieondersteuner bij Team Toekomst en de Welzijnscoalitie.
 • Marc de Gooijer, teamleider en jeugdwerker bij buurthuis Thuis in West. Initiator van project Krachtgezinnen voor integrale armoedebestrijding.
 • Alexander Hogendoorn, initiator van Zorgvrijstaat en Herstel Dichtbij, Trekker van de  Delfshavense Leerwerkgemeenschap GGZ
 • Johan Hoogendijk, sociaal ondernemer bij Fynder, met focus op Jeugdthema’s
 • Martijn de Jong, buurtpastor bij Geloven in Spangen (en Oud Mathenesse), websitebouwer van het Armoedeplatform Delfshaven en de Welzijnscoalitie.
 • Klaske de Jong, sportcoach en jobcoach bij Yess, buurtverbinder en onderzoeker bij de Welzijnscoalitie.
 • Mokhtar Kaouachi, programma- en methodiek ontwikkelaar bij het Leespaleis 
 • Milja Kruijt, Trekken van de  ABCD-beweging in Delfshaven, bestuurslid bij de Delfshaven Coöperatie.
 • Philip Kuypers, natuurbeheerder in de Spoortuin en het Essenburgpark, trekker van de Groene Connectie en netwerkregisseur van Huize Middelland
 • Dennis Lohuis, trekker van Zorgvrijstaat en Oppepper Lokaal.
 • Ineke Palm, wijkraad BoTu, trekker van het Armoedeplatform Delfshaven en van Delfshaven Helpt.
 • Mirjam van Rijn, bestuurder bij Hockeyclub Delfshaven, initiator van Team Toekomst voor kansgelijkheid onder jongeren en van de Sportspullenbank
 • Cem Sahiner, Initiatiefnemer bij voetbalvereniging GLZ en wijkprojecten in BoTu, rond advies, gezondheid en educatie.
 • Nico van Splunter, wijkpastor bij Geloven in Botu, Initiator van Weggeefwinkel Yess, trekker van Delfshaven Helpt en Netwerk Eenzaamheidbestrijding.
 • Madelon Stoele, communicator bij Zorgvrijstaat, bestuurslid van de Delfshaven Cooperatie. Trekker van het netwerk voor inloopspreekuren in Delfshaven.
 • Robbert de Vrieze, voorzitter van de Delfshaven Cooperatie, projectleider bij Veerkrachtig Botu, trekker van het netwerk van Buurthuiskamers Botu, projectleider bij de DEC, Delfshavense Energie Cooperatie.

De dagelijkse en uitvoerende leiding ligt bij het Kerngroep: Patrick Boel, Bram Dingemanse, Kris van der Gaag en Klaske de Jong

In 2024 beginnen we met een Team Buurtverbinders. Daarin zitten alle buurtverbinders die in de verschillende wijken netwerkregie doen.

 

Wat wil de Welzijnscoalitie zijn?

Een knooppunt van netwerken, waar buurtinitiatieven elkaar vinden, dromen van een mooier Delfshaven, samen plannen maken en plezier hebben. Een kampvuur waar alle deelnemers warmte brengen en warm worden. Een plek waar alle informatie over buurtplekken en wijkinitiatieven gedeeld wordt. Een stevige gesprekspartner voor overheid en instellingen, die de wijk stem geeft.

— Hoe werken wij?

We werken langs de vijf principes van community building (ABCD)

1

Laat de buurt het zeggen

Zelfregie en eigenaarschap moeten zo dicht mogelijk bij bewoners komen.

2

Alles draait om relaties

Elkaar kennen en waarderen, dát brengt mensen verder en maakt een wijk veerkrachtig.

3

Versterk wat je hebt

We gaan uit van aanwezige middelen en talenten, ondernemerschap en historie in de wijk. Geen externen inhuren voor dingen die we zelf kunnen.

4

Bouw van binnenuit

Mensen met een innerlijke motivatie om iets goeds te doen met elkaar, dáár zit de energie die we opzoeken en ruimte geven.

5

Iedereen is welkom

We staan open voor alle buurtplekken, clubs, inloophuizen, sportverenigingen, speeltuinen, groenplekken, kunstateliers die de wijken voortbrengen. Binnen de Welzijnscoalitie kun je meedoen op allerlei niveaus: kijken, volgen, meedoen, meesturen, net wat je wilt.

Wil jij je inzetten voor jouw wijk?