Dit zijn de partners van de Welzijnscoalitie.

De Welzijnscoalitie wordt voor penvoering en administratie gesteund door de  Delfshaven Coöperatie’ en financieel mogelijk gemaakt door:

groen WCD
gele shape WCD
blauw WCD

— Partners

Overige partners

Het sociale ecosysteem bestaat uit veel meer dan de buurtplekken. De Welzijnscoalitie houdt goede contacten met:

  • Ondernemers (sociaal ondernemers, winkeliers, maakondernemingen, etc.)
  • Onderwijs (basis-, speciaal en middelbaar onderwijs, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit, onderzoeksinstituten als Drift)
  • Overheden (wijkmanagers, wijkraden, ambtenaren en gemeenteraad)
  • De medische sector (huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGD, Rijnmond-dokters)
  • De GGZ-sector (Antes, Bavo, Ontmoeting, Leger des Heils, CVD, wijkpsychologen etc)

Oproep

Heb je voor de bouw van deze website misschien mooie Delfshaven foto’s beschikbaar? Stuur ze in naar [email protected]. Als ze geplaatst worden, komt je naam erbij.