Netwerken verbinden tientallen buurtplekken

De Welzijnscoalitie is in 2021 gestart met ruim 60 initiatieven,  voor een fors deel verbonden in netwerken. Allemaal zijn ze actief in de breedte van welzijn: groenplekken en kunstateliers, speeltuinen en inloophuizen, buurthuiskamers en etnische groepen, sportclubs en straatverenigingen.

gele shape WCD
blauw WCD

— Initiatieven en netwerken

Voedingsgebied van de Welzijnscoalitie

De Welzijnscoalitie staat open voor alle wijkinitiatieven en sociaal ondernemers in Delfshaven.  In 2023 willen we bestaande en nieuwe buurtplekken per wijk met elkaar verbinden (als dat nog niet is gebeurd). De dragende netwerken van de Welzijnscoalitie zijn:

1) Delfshaven Lokaal, een digitale vindplek van +200 buurtinitiatieven, scholen, sociaal ondernemers etc.

2) De Groene Connectie, een groep van 24 groene plekken door geheel Delfshaven.

3) Huize Middelland, 12 buurtplekken die samen in de wijk Middelland het Huis van de wijk vormen.

4) Veerkrachtig Botu, 8 buurthuiskamers die communtu building in Bospolder Tussendijken doen.

5) Armoedeplatform Delfshaven, 30 partijen die samen werken in armoedebestrijding

6) Netwerk van inloopspreekuren, 23 locaties waar laagdrempelige hulp voor bewoners te vinden is.

7) Leerwerkgemeenschap GGZ, 12 organisaties die samenwerken om GGZ-zorg en wijk beter op elkaar af te stemmen

8) Delfshaven Helpt, 80 buurtplekken die met gemeente en instellingen in 2020 en 2021 steun aan bewoners gaven, die door Corona in de problemen kwamen.

Hieronder vindt u allerlei plekken uit onze netwerken, per wijk zichtbaar gemaakt.

 

Wil jij hier ook bij staan?

Sta je er niet bij en wil je dat? Meld het dan. We zetten je er graag bij.
Sta je er wel bij maar mocht je dat bij nader inzien niet willen, meld je dan even af.