Aandacht helpt

Vanuit de Welzijnscoalitie en tientallen stedelijke partners vroegen we aandacht voor de rol van de sociale basis. Die campagne is niet vruchteloos. Hier is de oogst van een half jaar samen buffelen.

 1. We zijn in beeld.
  Het Manifest is breed ondertekend een telt namen uit >800 buurtinitiatieven en sociale projecten. De pers gaf ons aandacht.
 2. We praten mee.
  De Bestuursopdracht Zorg praat met een groep sociaal ondernemers. In de wethouderbrief rond BOZ staat dat ‘het voorliggende veld meer ondersteuningsvragen kan oppakken.’ Wethouder Buijt doet in een gesprek met de sociaal ondernemers op 23 juni de belofte “om serieus te kijken naar de ideeën die door hen zijn aangedragen. En dat er ook wordt teruggekoppeld wat wel en wat niet wordt overgenomen en waarom.”
 3. De pijn van enkele bezuinigingen wordt geneutraliseerd.
  Het College wilde op 6 juli niets veranderen aan de geplande bezuinigingen op de sociale basis. De raad wist via het raadspotje ‘Koers van de stad’ alsnog voor 2024 de bezuiniging op handgeld van wijkmanagers en de korting op bewonersinitiatieven ongedaan te maken. En voor het jaar 2025 wordt Couleur Locale op peil gehouden.
 4. We horen een andere toon komen.
  In de nieuwe Armoede-nota van wethouder Yigit wordt met waardering over de informele partijen geschreven. “Ze zijn de ogen en oren van de stad. Ze krijgen soms meer voor elkaar dan formele partijen, omdat de mensen hen eerder hun vertrouwen geven.” Het blijft niet bij woorden. Voor armoedebestrijding wordt een nieuw kader gemaakt waarin jaarlijks 500.000 euro beschikbaar is voor informele partijen. Ook hogere bedragen en meerjarige steun zijn mogelijk.
 5. We krijgen kansen bij preventie.
  Er komt een subsidiekader wat 1% van de WMO-middelen voor gezondheids-preventie apart zet. Dat is 2,2 miljoen per jaar, waar ook de informele partijen in mee kunnen doen. In diezelfde lijn wordt gedacht over de landelijke GALA- en IZA-middelen, waarvan een deel bij de sociale basis kan landen.
 6. We zijn in contact met raadsleden.
  Op 14 juni was er een hoopgevend ontbijt met 12 raadsleden en 12 sociaal ondernemers. Elkaar kennen helpt. Velen hadden zin in een vervolgsessie over ‘Aanbesteden kan anders’. Dat gezamenlijke Studieontbijt komt er aan. Met input van een aanbestedingsspecialist en van iemand uit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die onlangs de vinger legde bij de beperkingen van marktwerking in zorg en welzijn. Wellicht komt er zo meer ruimte voor sociaal ondernemers in de aanbestedingen?

Na de vakantie gaan we door. Stadsbreed zoeken we naar een goede verbindingsmodel voor onze honderden initiatieven en sociaal ondernemers. Samen willen we meewerken met gemeente en aanbieders om de uitdaging in de zorg om te vormen tot een kans op betere zorg met minder kosten.

Deel dit bericht