De waarde van buurtnetwerken

In Groningen is diepgaand onderzocht wat de waarde is van vijf wijkbedrijven. Dat zijn buurtorganisaties voor wie de sociale winst bovenaan staat. “Informele partijen” noemt de overheid ze en in Delfshaven hebben we er veel van. Op de foto zie je het team van Zorgvrijstaat, één van de vele. In Groningen ontdekte de gemeente door dat onderzoek belangrijke feiten.

  1. Elke euro die de overheid en anderen in deze informele partijen investeren, levert uiteindelijk 3,60 euro terug aan maatschappelijke waarde. Die winst valt voor 60% bij de overheid, in afnemende zorgkosten, verminderde ondersteuningsbehoefte, etc. Maar ook deelnemers aan de wijkbedrijven, overige wijkbewoners, woningcorporaties en instellingen profiteren ervan.
  2. De belangrijkste winst is niet eens materieel meetbaar. Informele partijen zorgen voor de groei sociaal kapitaal, warme gemeenschappen en onderlinge verbinding.
  3. De kracht van wijkpartijen is dat ze domein-overstijgend denken en werken. Hun inzet zit zelden op één veld. Voor bewoners is dat fijn, voor de aanpak effectief. De winst van wat ze doen valt op meerdere domeinen. Gemeenten kunnen daar nog niet goed mee omgaan.
  4. Helaas kiest de overheid er nog maar zelden voor om de informele partijen structureel te steunen. Daarmee mist zij een enorme kans om zorgkosten terug te dringen en welzijn goedkoper en leuker te maken.

De vijf aanbevelingen uit dit rapport:

  1. Laat informele partijen in de wijk meedenken over de opgaven in zorg en welzijn op gelijkwaardig niveau met de professionals.
  2. Kies voor structureel financieren van de informele partijen en waardeer hun integrale, domeinoverstijgende aanpak.
  3. Breng ambtenaren weer de wijk in, zorg dat ze de informele partijen goed kennen en inschakelen.
  4. Stimuleer de wijkpartijen tot het vormen van netwerken en collectieven. Dat maakt hen duurzamer en impactvoller.
  5. Specifiek voor Groningen: Borg de impact van de onderzochte wijkbedrijven door hen meerjarig te verzekeren van steun. Al na 5 jaar leveren de meer waarde dan ze kosten!

Voor wie het hele onderzoek wil lezen:

Deel dit bericht