Goed nieuws over ons welzijn

In Delfshaven, een wijk met meer dan 75.000 mensen, vormt de Welzijnscoalitie met meer dan 60 wijkpartijen een bijzondere beweging.

Radicaal Lokaal

Als bewoners weten we dat ons gebied er beter van wordt als er een volgende stap gezet wordt in de organisatie van welzijn. In de verschillende wijken bouwen lokale bewonersinitiatieven daarom al jaren samen aan welzijn in Delfshaven. Met dubbel voordeel; het sociale netwerk wordt versterkt (community building) en de vele betrokken bewoners ontwikkelen zich verder (capacity building). Tijdens de coronapandemie bloeide Delfshaven Helpt op en ontstond het geloof en de overtuiging dat de wijk haar eigen welzijn kan en zou moeten organiseren. De Welzijnscoalitie verenigt de tientallen wijkpartijen en buurtplekken. Met als ideaal dat welzijn beter verdeeld wordt tussen de wijk en de overheid, en een brede lokale Welzijnscoalitie, een welzijnsinstelling en andere lokale partners gezamenlijk als hoofdrolspeler van welzijn in onze buurten.

Voor wat hoort wat

Geldstromen ombuigen naar de wijk heeft bewezen effect op lokale veerkracht. Kijk maar naar de voorbeelden van Huize Middelland en BOTU2028. Een commerciële aanbesteding – wie voert de welzijnsopdracht van welzijn uit en krijgt daarvoor betaalt – is niet de meest toegankelijke manier om lokaal welzijn te organiseren maar betekent nu wel een kans om geld naar lokale initiatieven te krijgen voor het werk dat we vanuit de buurt zelf al doen. Al die mensen die er wonen, professionals in dienst van de initiatieven, de plekken van betekenis; de kracht van het wijknetwerk staat centraal. Gelijkwaardigheid in samenwerking, eigenaarschap, meer verantwoordelijkheid en middelen naar de wijken.

Eigen-kracht

De Delfhaven Coöperatie gelooft in de eigen-kracht van mensen. En dat bewoners het meest gebaat zijn bij betekenisvolle verbindingen in hun eigen leefomgeving. Inbedding in een rijke leefomgeving zal hen verder helpen. In een verbonden en actieve buurt zullen alle mensen gezien worden en meedoen. Juist in de verbinding tussen mensen ontstaat een lokale veerkrachtige gemeenschap die ‘voorkomt’ in plaats van ‘geneest’. Zelfregie- en herstelnetwerken bieden nu al nieuwe mogelijkheden. Senioren en ouderen kunnen een waardevolle bijdrage leveren en jongeren zetten zich in voor de wijk. Hoe meer verschillende initiatieven tot bloei gebracht worden, hoe meer kansen mensen hebben om iets te vinden dat bij hen aansluit. Het zal ieders leefwereld positief beïnvloeden.

De wijk als ecosysteem

Voor de welzijnscoalitie geldt als principe: denken met mensen en vanuit mensen. Samenwerken op basis van #lokaaltenzij, gelijkwaardigheid en transparantie. Hoe ontstaan ontmoetingen? Hoe kunnen goede dingen zelf ontstaan in plaats van ze vooraf bedenken. Wat zie je eigenlijk als je naar de wijk kijkt als bewoner? Wij zien dan een wijk waar mensen soms hulp nodig hebben maar ook zeker iets te bieden hebben. Niet hoe iets werkt maar wat er werkt is belangrijk.

Tot nu toe is veel welzijnswerk vanuit aanbod en oplossingen gedacht. Nog vaker zitten wijkbewoners daar niet op te wachten of past hun vraag niet in het bedachte hokje. Kostbare tijd gaat verloren om mensen uit te leggen hoe het systeem werkt. Op plekken waar mooie dingen gebeuren, zoals in Delfshaven, wordt deze denkrichting aangepast. Geen losse bijeenkomsten zonder samenhang maar plekken waar je voor van alles terecht kunt zijn essentieel. Het gaat niet om ‘diensten’ aanbieden aan ‘klanten’ maar om erachter te komen wat mensen daadwerkelijk drijft.

Meedoen met de Welzijnscoalitie?

Mail: [email protected]

Meer informatie:

Visiestuk van 25 november 2020.

Deel dit bericht