Knip ons niet klein!

De sociale basis krijgt het zwaar in Rotterdam. De stad is haar belangrijkste verdedigingslijn tegen eenzaamheid, armoedeval en gezondheidsproblemen aan het verzwakken. De wijkplekken waar mensen samen zorgen voor zichzelf, elkaar, de natuur en de leefomgeving, moeten inleveren. Tegelijk verwacht iedereen dat we harder gaan lopen en meer opvangen van wat de professionele zorg niet meer aankan. Hoe dan?

De Voorjaarsnota laat een korting zien van 500.000 euro Couleur Locale (16%), waarbij een aanvraag plafond de lokale impactmakers dwingt tot krimpen of hun groei belemmert. Tegelijk wordt er 400.000 euro weggehaald bij “Bewonersinitiatieven” en 400.000 bij ‘Handgeld wijkmanagers”(20%), wat bedoeld is om urgente crises in de wijk te lijf te gaan. Minder geld én minder speelruimte dus.

Maar dat is niet alles. Op belangrijke doelen waar buurtpartijen vaak aan meewerken wordt gekort: Armoede en schulden (978.000), Aanpak laaggeletterdheid (500.000). De Alliantie Hand in Hand (Zuid) krijgt 150.000 minder. Voor LekkerFit en natuur&mileu-educatie moeten 150.000 afstaan.
Ook op Learn2Work (jongeren naar werk leiden) en Innovatieve Interventies wordt resp 250.000 en 225.000 bezuinigd. Leerlingenvervoer moet met 1.000.000 euro minder. Naar het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk gaat minder geld: gemiddeld 800.000 per jaar. Een lager budget voor het realiseren van menselijke maat: 635.000 euro. Al deze maatregelen gaan vooral de kwetsbare Rotterdammers direct voelen. En dat gaat de sociale basis veel extra druk opleveren, die ze met minder geld en minder speelruimte mag oplossen. Hoe dan?!

Teken onze Manifest-oproep, om de sociale basis niet te verzwakken, maar te versterken.

Deel dit bericht