Manifest

Uitdaging
in de zorg

Teken mee in dit Manifest vóór meer menselijke maat in zorg en welzijn. Een uitnodiging om met een stadsbrede samenwerking de bedreigde zorg beter te maken.
groen WCD
gele shape WCD
blauw WCD

Deel dit manifest:

— Manifest

Uitdaging in de zorg

Beweging voor menselijke maat in zorg en welzijn

Rotterdam heeft een zorgprobleem. Steeds meer mensen in nood dreigen verstoken te raken van passende zorg. Het geld en het personeel ontbreekt. Nu al zitten velen in ‘zorgkou’ en dat neemt toe. De kosten van Zorg en Welzijn groeien in de richting van de 25% van het stadsbudget. Wethouder Ronald Buijt noemde op 9 februari in het Timmerhuis het huidige zorgen “onuitvoerbaar, onhaalbaar en onbetaalbaar”. Het moet fundamenteel anders. Die middag werd eerst gesproken over een betere verdeling van de koek. Josine Meurs verwoordde namens de gemeente en de zaal een dieper gevoel. We hebben een ándere koek nodig. En vandaag zeggen we: ook andere bakkers. In de brandbrief van 13 december wordt hoopvol gesproken over de “vele vrijwilligers en netwerken in de wijk”. Dat klopt en we denken (en bakken) graag mee.

Sinds de brandbrief gonst het van ideeën in de stad. De overheid ziet het goed. Bij het maatschappelijke middenveld is nog onbenutte kracht die nú aangesproken kan worden. Wijkpartijen en sociaal ondernemers hebben creatieve en effectieve interventies ontwikkeld. Door de inzet van vrijwilligers, de lage overheadkosten en de lokale betrokkenheid werken zij goedkoper dan de grote stedelijke aanbieders. Ze kunnen opschalen. Geïndiceerde zorg zal altijd nodig blijven, maar een deel van de mensen kan goed in het lokale maatwerk terecht. Ook het sociale ecosysteem van buurthuiskamers, groenplekken, kunstateliers en sportlocaties in de buurten, heeft potentie. Daar voelen kwetsbaren zich thuis. Met wat investering kan dit een sterker vangnet en waakvlam worden. Er liggen kansen!

Helaas is het in de afgelopen jaren voor actieve bewoners, maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers steeds lastiger geworden om structurele steun te krijgen van de overheid. Subsidie- en aanbestedingsdrempels werden verhoogd, criteria verfijnd, budgetten verkleind en termijnen verkort. Zorg is niet alleen te duur geworden door wat de brandbrief aanwijst: vergrijzing en armoede. Ook door een inkoop- en uitwerksysteem waarbij onbekend veel geld gaat naar procedures, overheadkosten en specialisten, vastgoed en juridisch procederen. Dat alles onder- graaft het vertrouwen in de overheid bij bewoners en buurtinitiatieven en daar heeft niemand baat bij.

Wij, de ondertekenaars van dit manifest, geloven in nieuwe kansen. Laten we samen dit moment van breed gevoelde urgentie benutten voor een transitie van denken en doen. Transitie010 wijst de weg: van controle naar vertrouwen, van standaard naar maatwerk, van afhankelijkheid naar zelfregie, van probleemgestuurd werken naar positieve gezondheid, van top-down naar bottom-up, van institutioneel naar netwerkzorg. Laten we met de formele en informele wereld samen nieuwe wegen ontwerpen waarmee Rotterdam verder komt. Zo kan het wederzijdse vertrouwen tussen overheid, gevestigde zorg- en welzijnsorganisaties aan de ene kant en lokale initiatieven, wijknetwerken en sociaal ondernemers aan de andere kant weer groeien. Daar vaart heel de stad wel bij.

Wij pleiten in dit manifest voor een systeemvernieuwing in zorg en welzijn. We gaan binnenkort het College van Burgemeester en Wethouders in een Open brief vragen, om zich samen met de gemeenteraad in te zetten voor deze drie speerpunten:

1. Duurzaamheid
Structurele steun voor de humuslaag in de samenleving, de diversiteit van lokale buurtplekken. Door dit sociale weefsel te ontlasten en te verbinden, kan onbenutte kracht worden aangeboord en de menselijke maat hersteld. Zo weven we een sociaal vangnet waarmee we preventie versterken en het zorgen langer volhouden.

2. Maatwerk
Meer ruimte voor lokaal maatwerk in de aanbestedingen voor Zorg, WMO, jeugd, welzijn en werkgelegenheid. Kritisch de huidige kosten onderzoeken. Aanpassen van marktwerking en verkokering. Meer ruimte voor een integrale aanpak, maatschappelijk aanbesteden, kleinere percelen en lokaal initiatief. Zo wordt zorg goedkoper, nabijer en innovatiever.

3. Eigenaarschap
Wijkpartijen, wijkraden en bewoners krijgen een rol bij het bedenken, uitvoeren en evalueren van beleid voor zorg en welzijn. Zo wordt zorg meer van de mensen en buurten zelf.

NB1: Als dit manifest je aanspreekt, onderteken het dan ook zelf en deel het in je netwerk. Zo vergroot je de stem van de actieve bewoners, buurtinitiatieven en sociaal ondernemers. Woon en werk je niet in Rotterdam, maar wil je dit wel steunen? Stuur het door naar de Rotterdammers die je kent.

NB2: Dit manifest is geen politieke actie en heeft geen politieke kleur. Rotterdammers van alle huidskleuren en alle politieke kleuren hebben samen belang bij goede en duurzame zorg. We hopen op een wonder dat in Rotterdam de hele gemeenteraad en het voltallige college de lijn van ons manifest oppakt. Alleen sámen ontzorgen we de zorg en komt gezondheid voor meer stadsbewoners dichterbij.

NB3: Dit is een beweging van onderop, zonder hierarchie. Iedere ondertekenaar kan bevraagd worden op haar of zijn eigen ideeën bij de drie speerpunten. We geloven in de creatieve kracht van meerstemmigheid. Informatie over het ontstaan van dit initiatief kun je vragen bij Bram Dingemanse (06-49101956), Erik Sterk (06-34942935) en Luc Opdebeeck (06-51177453)

Manifest - Uitdaging in de zorg

Teken hier het manifest 'Uitdaging in de zorg'.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je dit manifest ondertekenen?

Ben jij het eens met dit manifest? Teken mee! Versterk dit geluid.

371 ondertekenaars

Ondertekenaars

Alle 371 ondertekenaars

Bram Dingemanse

Welzijnscoalitie Delfshaven

Erik Sterk

Pluspunt

Luc Opdebeeck

Formaat

Annemarieke van Egeraat

Warm Rotterdam

Hakim Rahali

Vereniging Ettaouhid

Annet van Otterloo

Afrikaanderwijk Coöperatie

Mokthar Kaouachi

Leespaleis

Mireille van den Berg

Talentfabriek010

Maurice Specht en Rineke Kraaij

Buitenplaats Brienenoord

Patrick Boel

Delfshaven Coöperatie

Hanny de Kruijf

Samen010

Nico van Splunter

Geloven in de wijk

Lisette Magis

Bakkerswerkplaats en Bouwerswerkplaats

Philip Kuypers

Groene Connectie

Joke van der Zwaard

Leeszaal West

Marieke Hillen

Huize Middelland

Ype Akkerman

Pedagogisch Collectief Feijenoord

Carla Swiatkovski

Aktiegroep Oude Westen

Rodney van den Hengel

Heilige Boontjes

Amina Ali Hussen

Krachtvrouwen Oude Westen

Floris van Gennip

Wijkpaleis

Cor Hubach

House of Hope, Rotterdam-Zuid

Marc de Gooijer

Thuis in West

Mirjam van Rijn

Team Toekomst

Tineke van der Burg

Voedseltuin Rotterdam & Rotterdamse Munt

Anita van Ast en Andrei Bessa

Shadows United

Marianne de Koning

Verbindingskamer

Robert Jager

CleanUp Rotterdam

Bob Richters

Hotspot Hutspot

Alexander Hogendoorn

Zorgvrijstaat

Prof. dr. Eugene van Erven

Rotterdams Wijktheater

Edward Boele

Buurtlab en Ravottuh

Els Desmet

Verhalenhuis Belvédère

Marja Versteeg en Eva Bes

Stadskwekerij De Kas

Robbert de Vrieze

Energiecoöperatie Delfshaven

Milka Miller

Creasies

Anna-Maria Carbonaro

Alacritas

Rini Biemans

Stadsdokter

Ineke Palm

Armoedeplatform Delfshaven

Dennis Lohuis

Oppepper Lokaal

Reinaart Vanhoe en Mariëlle Verdijk

Ook-huis

Ruud Reutelingsperger en Tom van Geest

Wijkbedrijf de Middellander bv

Hassan Ahmed, Stefany Karghoti, Araby Yakoub Ibrahim, Rieneke de Vries

Take A Way

Linda van der Windt

Rotterdamse Uitdaging

Gerda Zijlstra

Rotterdamse Oogst

Rik Moonen

Stadstrainers

Maarten Goezinnen

Stichting ROS

Wendy de Jong

Leeszaal Vreewijk

Gerlinda Robbertsen

Goud van Noord

Anita Schaaij

NAS, Jobscore

Arie van der Vlies

Pakkethelden & Cityhub Rotterdam Zuid

Sandra Pardoel

Stichting De Katrol

Dineke Groeneveld

Thuis in West ( krachtgezinnen)

Dolf Motz

Leeszaal Rotterdam West

marion hennink

vrouw hennink

Chris Versteeg

Projekt C

Ria Olsthoorn

Vrijwilliger

Henk Kamminga

Samen010

Rini Biemans

Creatief Beheer

Elizabeth van Twist

Werkplaats sociaal domein ZHZ

Teun gautier

ZieglerGautier

Willem Hamminga

ImPower

Anniek van den Berg

Stichting Pluspunt Rotterdam

Pim van rooij

Inholland

Saskia Kok

Centrum De IJssel voor leven met en na kanker

David ter Avest

Hogeschool Inholland

Marouane elhardouz

Stichting civitas

Jan Lemmers

Wijkcoop010

Hans van Meggelen

DriveToConnect

Annejet

Yeds

Ingrid van Lier

HefGroep-KindeRdam

Sandra de Zeeuw

Zorg in Eigen Regie, ofwel zorgafhankelijk burger…

Guido Walraven

Fan van Zorgvrijstaat

Jeroen Gradener

Hogeschool van Amsterdam

Mellouki Cadat-Lampe

Stichting Magenta

Annemiek stoopendaal

EUR

Bert van Duuren

Gemeente Rotterdam

Dolores Hart

ddyammie

Sabrina van de Peppel

Raadslid PvdD

Dajana Duka

Jan Arends

Aad van der Kooij

Pluspunt Rotterdam

Marjan Boelsma

Formaat

Ignace Schellekens- Franssen

vluchtelingenwerk Pauluskerk

Tjalling Vonk

Christenunie Rotterdam

Johannes van den Oosterkamp

Pensioen

Carla Stolk

Hogeschool Rotterdam

Jetze van der Ham

Delfshaven Coöperatie

Thijs van Mierlo

LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners)

Joop Hofman

X

stefan van hees

Rotterdams Wijktheater

René Akkermans

Hogeschool Rotterdam

Richard de Brabander

Lectoraat Ecosociaal werk

Irma Hazeleger

Formaat

Dineke

TCKS

Tonny van Sommeren

Bollenpandje

Annet schipper

Cultuurconcreet

Wouter jaspar

Hogeschool inholland

Jolanda Zijderlaan

Ggz Delfland

Job Reniers

Hogeschool Rotterdam

Jacqueline Stuurstraat

Stuur raad&daad