Aanbesteden: ánders

Studieontbijt voor raad en stad. Op woensdag 27 september 2023 is er in het Gemaal op Zuid tussen 8.00 en 10.00 uur een uniek studie-ontbijt. Gemeenteraadsleden, sociaal ondernemers en ambtenaren gaan samen de rol van ‘het aanbesteden’ in zorg en welzijn tegen het licht houden. Momenteel zorgen de keuzes ervoor dat 97% van de beschikbare middelen vastzit in langlopende contracten met marktpartijen. Tegelijk is het besef groeiend dat de informele partijen voor de uitdagingen in zorg en welzijn onmisbaar zijn. Hoe kunnen we voor de lange termijn slimmer gebruik maken van de innovaties en de relationele continuïteit die buurtorganisaties bieden? Wat is daarvoor nodig aan steun? Welke mogelijkheden liggen er nog binnen de aanbestedingswet en hebben we alternatieven voor aanbesteden?

Jaap Kemkes heeft diverse aanbestedingen in ons land gevolgd. Hij is die morgen bij ons om vanuit andere steden te tonen waar kansen liggen. Aan welke knoppen kan er nog gedraaid worden?

Annet van Otterloo is onze gastvrouw en zal iets vertellen over de wijkcoöperatie Afrikaanderwijk als voorbeeld van nieuwe samenwerking tussen overheid en de informele partijen.

De bijeenkomst staat open voor gemeenteraadsleden, fractiemedewerkers, sociaal ondernemers, vertegenwoordigers van buurtorganisaties en ambtenaren die bij het schrijven of uitzetten van aanbestedingen betrokken zijn. Het wordt georganiseerd vanuit de beweging rond het Manifest voor menselijke maat in zorg en welzijn. Aanmelden kan via een mail aan: [email protected]. Info: Bram Dingemanse, 0649101956

Deel dit bericht