Bekijk onze activiteiten

Een sterk en veerkrachtig sociaal ecosysteem, hoe bevorderen we dat?

1. Ontsluiten

Laat 1000 bloemen bloeien! We willen dat elke buurtplek floreert en dat alle bewoners ons weten te vinden. Er gebeurt veel moois wat betere zichtbaarheid verdient.
 • Bewoners die ergens warm voor lopen, ondersteunen we bij hun actie of project. We zoeken mee naar middelen, locaties en goede verbindingen met het bestaande buurtnetwerk.
 • We scheppen een cultuur waarin sociaal initiatief eenvoudig en normaal is.
 • Al het moois wat gebeurt in buurtplekken en bij huizen van de wijk, gaan we samen met de welzijnsaanbieder goed in beeld brengen voor bewoners.

2. Verbinden

You’ll never walk alone. Dat geldt ook voor buurtplekken. Verbondenheid in netwerken bevorderen we graag!
 • Het versterken van de buurtnetwerken doen we op een bij de wijk passende manier.

 • In het Nieuwe Westen en Oud Mathenesse bouwen we samen met Wmoradar aan het versterken van het buurtnetwerk.

 • We bevorderen de onderlinge samenwerking tussen de verschillende netwerken.

 • Voor het verbindingswerk zetten we een team in van lokale netwerkregisseurs. De ‘boswachters van het sociale ecosysteem’. Professionele nabijheid is hun handelsmerk.

 • Al onze netwerken hebben hun eigen focus.

 • In onze agenda vind je binnenkort de geplande bijeenkomsten.
 • Al onze netwerken hebben hun eigen focus. Meer daarover bij Initiatieven
 • Samen pakken we grotere thema’s aan. Meer daarover bij  Projecten.

3. Ontzorgen

Veel kleine buurtplekken moeten veel doen om hun voortbestaan veilig te stellen. We helpen elkaar bij fondswerving en bij het toerusten van onze vrijwilligers.
 • Als handreiking bij Fondswerving ontwikkelden we “Steunstromen”. Buurtplekken zien daar waar voor hen financiële vandaan kan komen: overheid, sponsors, bedrijfsleven, fondsen, etc.

 • Vrijwilligers toerusting: er komen in 2023 cursussen voor EHBO, HACCP, sociale hygiëne, mediagebruik, omgaan met verwarde buurtgenoten, e.d.

 • We vieren onze samenwerking met enkele grote evenementen vol plezier en verrassing

4. Beschermen

Het sociale ecosysteem staat onder druk door allerlei maatschappelijke en globale crises. We willen de rust terug. Marktwerking drukt kleine partijen weg. Door onszelf te verenigen staan we sterker. Samen gaan we een grotere stem krijgen in het publieke debat rond welzijn.
 • We behartigen de belangen van de wijkpartijen bij wmo-radar, gemeente, wijkraden en politiek.

 • We bevorderen en cultuur waar genoeg ook genoeg is. Natuurlijke ontwikkeling, met seizoenen van stilstand en groei is wat we normaal vinden.

 • We ontwikkelen alternatieven voor de aanbesteding in welzijn.

 • Bij onverwachte crisismomenten, zoeken we een gezamenlijk antwoord.