Ontdek onze projecten

Samen staan we op voor gedupeerde gezinnen, helpen we kwetsbare bewoners en werken we samen aan een mooiere wijk.

gele shape WCD
blauw WCD
Logo Volhouders

Project Volhouders realiseert steun voor gedupeerde gezinnen van de Toeslagenaffaire. Delfshaven telt 1300 gedupeerden op 8000 gezinnen… Het onrecht wat hen is aangedaan is vreselijk. De effecten op de gezinnen zijn desastreus en nog lang niet voorbij. De hulp van de overheid is moeilijk, traag en formeel. Als buurtplekken willen we onze mensen beter steunen.

Volhouders organiseert lotgenotenbijeenkomsten. Gedupeerden ontmoeten elkaar elke twee weken om elkaar te steunen met advies en bemoediging. Samen huilen en samen lachen. Werken aan herstel en de opbouw van je leven.

Volhouders voorziet ook in maatjes, die gedupeerde gezinnen bijstaan, naar het voorbeeld van de Rotterdamse Douwers. Elk gezin wat dat wil, kan zo’n maatje krijgen.

De leiding van Volhouders ligt in handen van een team met wijkbewoners die zelf gedupeerd zijn. Volhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de Welzijnscoalitie Delfshaven en wordt gefaciliteerd door de gemeente Rotterdam, door het Laurensfonds en Oranjefonds.

Zie ook de website van Volhouders: www.volhouders.nl

Volhouders Rotterdam

Ben jij gedupeerd? Doe mee met de Volhouders. Wil je helpen? Word een maatje.

Wil je meedoen met de lotgenotenbijeenkomsten of zoek je een maatje? Benader Ninny Duarte Lopes: [email protected]

Wil je meedoen als vrijwilliger? Benader Janneke van Losser: [email protected]

Wil je meer informatie over dit project? Bel Bram Dingemanse (06-49101956)

Het project Warme Buurthuiskamers biedt deze winter aan huishoudens in armoede driedubbele warmte: temperatuur, menselijkheid en hulp bij zuiniger stoken.

Warme Buurthuiskamers zijn nabije plekken waar bewoners kunnen opwarmen in een behaaglijke temperatuur. In onze buurtplekken brengen en ontvangen ze de warmte van menselijke ontmoeting. Ook vinden ze er energiecoaches die hen helpen om thuis zuiniger te stoken.

In elke Delfshavense wijk is er een groepje buurtplekken wat meedoet, herkenbaar aan een duidelijk ‘makelaarsbord’ op het raam. Daarop staan de ‘warme’ openingstijden voor bewoners.

Meer informatie nodig? Mail ons: [email protected]

We werken in dit project samen met de Woningcorporaties Havensteder, Woonbron en Woonstad en de huizen van de wijk van Wmoradar.

In 2020 en 2021 hebben tachtig buurtplekken met instellingen en gemeente samengewerkt om de kwetsbare bewoners te helpen via Delfshaven Helpt. In 2022 komen we in actie om bij de stijgende (energie) prijzen en de dreigende armoede zoveel mogelijk lokale steun te bieden aan buurtgenoten. Help Delfshaven de winter door.

Zelfstandige projecten van samenwerking

De volgende netwerken werken plezierig samen in de Welzijnscoalitie: