Bruisende buurten

Een levendige buurt is goud waard, zeker voor mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of beperkingen. Vaak is het onbekend hoeveel activiteiten er georganiseerd worden om deze buurten te laten bruisen. De Welzijnscoalitie doet zijn best om alle activiteiten goed zichtbaar te maken. Uit een inventarisatie uit 2024 blijkt het volgende.

Het aandeel van vrijwilligers is groot. Per wijk verschilt het wel wat. In Middelland doet het lokale netwerk 97% van alle activiteiten voor bewoners. In het Nieuwe Westen is dat 60% en in andere wijken is de inventarisatie nog gaande. In Delfshaven is dat recent vastgesteld op 62%. Het is wel duidelijk dat in heel Delfshaven het grootste deel van de activiteiten gebeurt door vrijwilligers op lokale plekken. Op de voet gevolgd door vrijwilligers die in de Huizen van de wijk van WMO Radar actief zijn voor hun medebewoners. Het aandeel van de activiteiten die georganiseerd worden door betaalde welzijnsprofessionals verschilt per wijk en is naar schatting ergens tussen de 5 en 25%. Juist de combinatie van professionele inzet en lokale reuring maakt Delfshaven zo boeiend.

De Welzijnscoalitie waardeert de kracht van vrijwilligers en bewoners enorm. We willen dan ook volwaardig samenwerken met wijkpartners, formele partijen en de gemeente. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in het bepalen wat er nodig is en hoe we evalueren. De wijk echt aan zet! In het Nieuwe Westen start een pilot met de Wijkagenda. Digitaal is daar alles samengebracht wat bij WMO Radar en in de wijk gebeurt. Handig voor bewoners en professionals.

Bedreiging door bezuinigingen
Helaas worden veel van deze bruisende plekken nu bedreigd door bezuinigingen. De Welzijnscoalitie zet zich in om te voorkomen dat deze plekken moeten sluiten. We kaarten het probleem aan bij de politiek en de gemeente. Zo organiseren we een Studieontbijt met raadsleden en brainstormen we met ambtenaren over de rol van informele partijen voor het wijkwelzijn. Samenwerking is de sleutel. We laten ons niet ontmoedigen door de bezuinigingen. Met vereende kracht zorgen we ervoor dat de buurten van Delfshaven blijven bruisen, ondanks de uitdagingen.

Deel dit bericht