Doelen Welzijnscoalitie

Samen sterker, samen levendiger!

Onze doelen:

  • Onderlinge verbinding versterken: We maken onze locaties en activiteiten beter vindbaar voor bewoners en professionals. We stimuleren netwerkvorming, ontmoetingen en plezierige activiteiten om de sociale cohesie in de wijken te versterken.
  • Eigen kracht vergroten: We organiseren regelmatig avonden met fondsen, penningmeestersoverleg en SROI-verkenningen om organisaties te ondersteunen bij hun fi nanciering en professionalisering.
  • Gezamenlijk onze stem laten horen: We pleiten voor beleidsverandering en meer aandacht voor informele partijen om de positie van de wijken te versterken.

Samenwerking is de sleutel

De Welzijnscoalitie kan haar doelen alleen bereiken door samen te werken met bewoners, organisaties, professionals en de gemeente. We nodigen iedereen dan ook uit om zich bij ons aan te sluiten en mee te denken over hoe we Delfshaven nog leefbaarder en socialer kunnen maken. De welzijnscoalitie is een tweetrapsraket: we zijn er voor de lokale organisaties, die er weer zijn voor de bewoners.

Meedoen

De Welzijnscoalitie is een onderkoepeling van netwerken en lokale organisaties. Je kunt op verschillende manieren meedoen.

  • Kom naar onze ontmoetingsmomenten. Ons volgende Knoop-diner is op donderdag 11 juli, 18.00-19.30 in De Kroon (het Survivallab), Schiemond 2.
  • Heb je een mooi initiatief in Delfshaven en weet je niet zeker of je goed bij ons bekend bent, meld je dan via www.welzijnscoalitie.nl. We maken ons adressenbestand weer up-to-date. Dan krijg je automatisch onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Wil je deelnemen in de grote appgroep van de Welzijnscoalitie.
  • We zoeken bestuursleden voor de op te richten stichting Welzijnscoalitie, die de weg gaat vrijmaken voor een maatschappelijke coöperatie. Heb je interesse? Houd de website en socials in de gaten.

Deel dit bericht