Goed nieuws van de Coolsingel!

Op 30 mei heeft de gemeenteraad een mooie stap gezet. Met algemene stemmen is Motie 7 aanvaard, over een eenvoudiger en steviger fi nancieren van de sociale basis. De ambtenaren hadden ook positief op deze motie geadviseerd. Een wens die we vorig jaar al deelden met de Bestuursopdracht Zorg, is hiermee uitgekomen. In plaats van de lokettenjungle van tientallen potjes, komt er één grote subsidieregeling. In de motie verwijst de gemeenteraad naar het model wat Amsterdam in 2025 invoert. Dat model heeft vier lijnen:

Van links naar rechts:

  • Sociaal weefsel: regelarme subsidiekansen voor kleine initiatieven
  • Cruciaal gebiedsspecifi ek: wijkpartners (formeel & informeel, solo & collectief) die
  • meerjarig steun krijgen om hun waardevolle bijdrage
  • Alliantie kernfuncties stadsdeel: per stadsdeel een alliantie van formele/informele
  • partijen die de kernfuncties pakt, maatwerk per stadsdeel.
  • Stadsbrede functies: overkoepelende onderwerpen die stedelijk worden aangestuurd en gefinancierd

Hiermee wordt in Amsterdam een fors deel van welzijn niet meer aanbesteed, maar in subsidies beschikbaar gesteld, wat een serieuze versterking van de sociale basis gaat geven. Rotterdam zit nog wel met een erfenis dát veel geld nu vastzit in aanbestedingen, maar het kiezen van deze nieuwe richting is een prachtig begin. Met dank aan politici en ambtenaren. We voelen ons gezien.

Deel dit bericht