Zaaien geeft oogst

Acht jaar geleden begon de overheid te zaaien in het buurtnetwerk van Middelland. De twaalf wijkorganisaties uit Huize Middelland kregen de rol ‘Huis van de wijk’. De overheid betaalde hun huisvesting en coördinatie. In het Nieuwe Westen koos de overheid voor het huis van de wijk bij de welzijnsaanbieder. Daar kreeg het buurtnetwerk geen extra steun.

Begin 2024 heeft de Welzijnscoalitie alle wekelijkse activiteiten voor bewoners in deze twee wijken opgenomen. Dit is het beeld. Een momentopname, want zowel bij de welzijnsaanbieder als in het buurtnetwerk verandert er regelmatig wat. Het Nieuwe Westen is bijna twee keer zo groot als Middelland en heeft bijna dubbel zoveel activiteit. Post West neemt als locatie de hoofdrol in het Nieuwe Westen, met 37% van de activiteiten, die voor 2/3 door wijkvrijwilligers worden gedaan. Maar het buurtnetwerk met tien lokale organisaties mag er ook zijn met 63% van alle activiteiten! Zonder hen was er weinig te beleven en kregen mensen met armoede, eenzaamheid of beperkingen veel minder kansen. En in Middelland heeft de gemeente het bewijs dat investeren in lokale netwerkvorming rendeert. Daar is de inzet van betaalde welzijnsprofessionals veel kleiner dan in de wijk ernaast. Bewoners die vertrouwen krijgen van de overheid, kunnen steeds meer zelf regelen! Met als bijkomend voordeel dat dit ook goedkoper is.

Deel dit bericht